კორპორაციული იურიდიული მომსახურება
იურისტთან კონსულტაცია

კვალიფიციური იურიდიული სერვისი გადამწყვეტია ორგანიზაციის თანმიმდევრული წინსვლისა და განვითარებისათვის. კორპორატიული იურიდიული მომსახურების გაწევა ჩვენი გამოცდილი  გუნდისთვის არამხოლოდ სამათლებრივი საკითხების მოგვარებას, არამედ  კომპანიის შესაძლებლობებისა და პოტენციალის სრულად შესწავლას გულისხმობს. ამ მიზნით,  აქტიურად ვთანამშრომლობთ  ჩვენს პარტნიორ ბიზნეს-ექსპერტებთან, აუდიტორებთან, ფინანსისტებთან. ეს გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ პროაქტიულად მოხდეს რისკების შეფასება და ჩვენმა კლიენტმა მიიღოს სრულყოფილი კონსულტაცია, მომსახურება და შედეგი. 

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული კორპორატიული იურიდიული მომსახურების სერვისი მოიაზრებს არამარტო იურისტის სამართლებრივ მონიტორინგს, არამედ ჩვენი გამოცდილი გუნდის და პარტნიორების ჩართულობას კომპანიის ნებისმიერი სამართლებრივი საკითხის გადაწყვეტაში. აღნიშნულის ფარგლებში ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

  • - იურიდიული კონსულტაციები;
  • - კომპანიის სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადება ან უკვე არსებულის შესწავლა, ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება;
  • - ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება ან/და არსებულ ხელშეკრულებებში ცვლილებების მომზადება, მოლაპარაკებებში კომპანიის წარმომადგენლობა;
  • - კომპანიის ინფორმირება საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე;
  • - უძრავი ქონების რეგისტრაცია;
  • - სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაცია;
  • - კომპანიის წარმომადგენლობა საჯარო/ადმინისტრაციულ დაწესებულებებთან, მესამე პირებთან, ასევე, სასამართლოში და არბიტრაჟში.